ZMIENIAMY SIĘ DLA PAŃSTWABIURO OBSŁUGI KLIENTA

♦ oferty i zamówienia wyrobów gotowych

♦ oferty i zamówienia usług serwisowych


MAIL: justyna.wisniewska@nadwoziatim.pl

M: 726 001 002


MAIL: agnieszka.suchanek@nadwoziatim.pl

M: 662 286 649


DZIAŁ SERWISOWEJ OBSŁUGI KLIENTA

♦ naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne

♦ doposażenia i szkody komunikacyjne


MAIL: rafal.niedzwiedz@nadwoziatim.pl

M: 887 449 955


DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-FINANSOWY I BHP


MAIL: ewa.majorek@nadwoziatim.pl

M: 662 286 654


Faktury przesyłać na adresy:

♦ faktury zagraniczne: invoices.pl@nadwoziatim.pl

♦ faktury krajowe: faktury.pl@nadwoziatim.pl


Sprawy kadrowe i BHP:

kadry@nadwoziatim.pl


DZIAŁ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ I LOGISTYKI


MAIL: grzegorz.kurasz@nadwoziatim.pl

M: 662 286 650


MAIL: aleksandra.szewczyk@nadwoziatim.pl

M: 662 286 645


MAIL: laura.majorek@nadwoziatim.pl

M: 662 286 656


MAIL: marcin.patrzałek@nadwoziatim.pl

M: 726 102 030


MAIL: rafal.zaton@nadwoziatim.pl

M: 662 286 657


MAIL: marcin.patrzalek@nadwoziatim.pl

M: 690 911 176Adres: 41-909 Bytom, ul. Krzyżowa 2C

REGON: 240407046

NIP: 4980207567

KRS: 0000476193

Kapitał zakładowy: 90000 zł